Gasttevredenheidsonderzoek THHD scoort een 7.8

In de maand oktober is er een gasttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gasten van het Toon Hermans Huis Drenthe. Gasten die in 2023 ons centrum voor leven met en na kanker hebben bezocht, ontvingen een enquête die zij anoniem konden invullen. De algehele beoordeling komt uit op een 7.8 uit een response van 23 ingevulde formulieren. Dit geeft ons een positief beeld van wat gasten ervaren in het THHD.

De meeste gasten bezoeken het centrum omdat zij zelf kanker hebben (gehad) of komen als nabestaande of partner. Zij komen maandelijks of incidenteel naar het THHD. De inloop mogelijkheid wordt hoog gewaardeerd, velen komen voor informatie, om mee te doen aan een creatieve activiteit of zijn op zoek naar lotgenotencontact. De sfeer in het THHD wordt in de meeste reacties als uitstekend en zeer goed bevonden. De gastvrijheid en de begeleiding van de gastdames scoren ook heel hoog.

Het gasttevredenheidsonderzoek biedt ons de gelegenheid om meer te weten over de wensen en beweegredenen van mensen die informele sociale hulp zoeken bij kanker. In de enquête was een aantal open vragen opgenomen waarop wat uitgebreider meningen en suggesties konden worden gegeven. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnenkort besproken met de gastdames om zo het THHD nog beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de gasten.