Schenken

Er zijn verschillende manieren waarop je een bijdrage kunt geven. Je kunt ons inloophuis steunen met een eenmalige of een periodieke gift of door het Toon Hermans Huis Drenthe (THHD) op te nemen in het testament door middel van een erfstelling of een legaat. Elke bijdrage is welkom.

Eenmalige gift: Je kunt het THHD steunen door middel van een gift op IBAN rekeningnummer NL 07 RABO 0110 010 248 t.n.v. Toon Hermans Huis Drenthe onder vermelding van ‘gift’ en je adresgegevens. Schenken aan een goed doel kan fiscale voordelen hebben. 

Periodieke gift: Wil je periodiek een gift doen aan het THHD (minimaal voor 5 jaar) dan is dat fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige gift. Een jaarlijkse bijdrage is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zonder dat je rekening hoeft te houden met een minimum of een maximum van het te geven bedrag. Meer informatie van de belastingdienst vind je hier. We sturen je graag een machtigingsformulier toe waarmee je toestemming geeft aan de bank voor een jaarlijkse gift ten gunste van het THHD. 

Erfstelling: Bij een erfstelling benoem je het THHD in het testament tot mede-erfgenaam en laat je het voor een door jezelf bepaald aandeel of percentage meedelen in het nalatenschap. Na aftrek van de kosten deelt het THHD met het vastgestelde deel mee in de opbrengst van het nalatenschap. De notaris kan je wensen in het testament opnemen.

Legaat: Een legaat is een bepaling in het testament waarmee je een bedrag aan het THHD nalaat. Je omschrijft zelf via de notaris wat je wenst na te laten. Het THHD kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag, bepaalde goederen of waardepapieren die via je testament zijn toegewezen. Wil je meer informatie over schenken en nalaten aan het THHD of mogen wij je een machtigingsformulier sturen? Neem dan contact met ons op. 

ANBI status THHD  

Ja, ik wil het THHD ondersteunen met een gift en ontvang graag meer informatie over de mogelijkheden