Donatie

Het Toon Hermans Huis Drenthe is voor haar financiële middelen voor een belangrijk deel aangewezen op de steun van particulieren. Elke gift klein of groot is welkom.

Donatieformulier

Ja, ik word donateur en machtig hierbij het Toon Hermans Huis Drenthe om tot wederopzegging een bedrag over te schrijven van hieronder genoemd rekeningnummer naar rekeningnummer 
NL 07 RABO 0110 010 248 t.n.v. Toon Hermans Huis Drenthe.

Klik hieronder op een bedrag om direct een donatie te doen, dit kan via iDeal.

Bedrag