ANBI status

Het Toon Hermans Huis Drenthe (THHD) in Hoogeveen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat over ontvangen giften en nagelaten bedragen geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden en dat is gunstig voor zowel de gever als voor het THHD.

Contactgegevens
Stichting Toon Hermans Huis Drenthe
Brinkstraat 5
7902 AC Hoogeveen
0528 820236

info@thhd.nl
www.thhd.nl

RSIN-nummer (ANBI nummer): 820158008
KvK nummer: 01140625
IBAN: NL07 RABO 0110 010248

Onze missie is ondersteuning en begeleiding bieden bij de psycho-emotionele en sociale gevolgen van kanker aan (ex) patiënten, hun naasten en nabestaanden. Ons doel is door middel van ondersteuning de kwaliteit van leven voor onze gasten te verbeteren.

De stichting Toon Hermans Huis Drenthe werkt alleen met vrijwilligers. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun activiteiten. Gemaakte onkosten worden na overleg van verkoopbonnen vergoed. Voor de bestuurssamenstelling zie: organisatie/team; voor het beleidsplan en het beloningsbeleid zie: organisatie/jaarverslagen

Het Toon Hermans Huis Drenthe is aangesloten bij de landelijke koepelvereniging IPSO www.ipso.nl