Beleidsplan

Samenvatting

BELEIDSPLAN 2020 – 2023

Inleiding

Het Toon Hermans Huis Drenthe (hierna THHD) speelt een belangrijke rol in het leven met of na kanker van onze gasten en hun naasten. Als bestuur zijn we er trots op dat uit het stijgende aantal bezoekers blijkt dat er een succesvolle ontwikkeling is ingezet. Het bestaansrecht van het THHD staat niet ter discussie; er ligt wel een uitdaging: onze ambities zullen we de komende jaren daadwerkelijk waar moeten maken.

Waarom en wat

Uit onderzoek onder (ex) kankerpatiënten blijkt, dat veel van hen psychische problemen ervaren. Problemen die terug te voeren zijn op het levensbedreigende en moeilijk beheersbare karakter van kanker. Ongeveer 60% van de (ex) kankerpatiënten heeft last van lichamelijke problemen; 50% van hen heeft relationele problemen.

Ook blijkt dat ongeveer 50% van de patiënten behoefte heeft aan contact met lotgenoten en een plek waar ze buiten het medische circuit hun verhaal kunnen doen, waar ze gehoord en gezien worden als mens en niet alleen als (ex) kankerpatiënt.

Die plek wil het THHD zijn voor kankerpatiënten uit Hoogeveen e.o..

Samen met onze gasten zoeken we naar ervaringen of naar inzichten en antwoorden, die een positieve wending kunnen geven aan het herstelproces van leren leven na of met kanker. Kanker en kankerbehandeling kunnen naast lichamelijke andere gevolgen hebben, zoals psychische, sociale en problemen in de relatie. In het THHD sluiten we aan bij de vragen, onzekerheden, het verdriet en de onmacht van elke individuele gast.

Ons doel is door middel van ondersteuning (geen hulpverlening) de kwaliteit van leven voor onze gasten te verbeteren.

Onze organisatie

De organisatie van het THHD bestaat volledig uit vrijwilligers: we hebben geen betaalde krachten in dienst. De kracht van het THHD zijn de vrijwilligers, zij organiseren, begeleiden en verzorgen de activiteiten voor onze gasten.

We hebben twee coördinatiefuncties: één interne en één gericht op externe contacten en netwerkcontacten met professionals in de zorgsector met name in de oncologie.

Het bestuur van het THHD bestaat uit vijf bestuursleden.

Activiteiten

We vullen onze doelstelling in door in het THHD (daarmee bedoelen we onze locatie aan de Brinkstraat 5 in Hoogeveen) mogelijkheden te bieden voor:

• Contact (thema-avonden, gespreksgroepen, groepsgesprekken, inloop)

• Psycho-emotionele en sociale ondersteuning buiten het ziekenhuis

• Activiteiten (creativiteit, beweging en ontspanning)

• Informatie

• We faciliteren hulpverleners om dichtbij onze gasten (in het THHD) spreekuren te houden. Zo is er inmiddels een spreekuur van de oncologieverpleegkundigen van TREANT en van psychologen die verbonden zijn aan het psycho-oncologisch centrum Het Behouden Huys (in Haren).

Beleidsvoornemens

Wij hebben ons de vraag gesteld waar we over drie jaar met het THHD willen staan ; welke te nemen stappen zijn daarvoor nodig?

Voor de komende drie jaar hebben we vijf speerpunten:

– Verbreden van het activiteitenaanbod

– Vergroten van de diversiteit van onze gasten

– Grotere bekendheid bij professionals en bij kankerpatiënten

– Een structureel geborgde financiële situatie

– Implementeren van de kwaliteitseisen die door het IPSO worden gesteld aan organisaties zoals het THHD