Team

Dagelijkse leiding en bestuur

 • Algemeen coördinatoren: intern Hennie Bouwmeester en extern Joke Dijkema
 • Gastvrouwen: Elize Stellingsma, Bertha Slot, Greet Konijnenburg, Hermien van Hien, Anita ten Kate, Elze Romijn en Martha van der Kooi.
 • Activiteitencommissie: Tineke Worst, Hennie Bouwmeester en Joke Dijkema.
 • Vaste begeleiders: Geke Doldersum, Ed de Groot, Henriët Jager, Albertje Mennink, Marijn Boerstra, Yvonne de Leeuw, Hennie Kuiper, Henk van  den Breemen, Aly Fieten, Gijs Kos, Reina Comello, Marjolanda Bos, Marga Reinders en Andrea Bergström.
 • Algemene ondersteuning:
 • Administratie: Tineke Worst  en Eddy de Boer
 • ICT: Eddy de Boer, Tineke Worst en Hennie Bouwmeester
 • Tuin e.d.: Bert Kip en Eddy de Boer
 • Klussen: Jack Brunsting
 • PR: Hennie Bouwmeester en Joke Dijkema
 • Coaching vrijwilligers: Johan Massier

Op het beleid en de bedrijfsvoering van het THHD wordt toegezien door het volgende onbezoldigde bestuur:

 • Dhr. Gerrit Koele (voorzitter)
 • Dhr. Bart Blanken (secretaris)
 • Dhr. Hermann Neumann (penningmeester)
 • Mevr. Diet Klok-van Triest (algemeen)
 • Mevr. Jeannette ten Kate-Winter (communicatie)

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van het THHD bestaat uit:

 • Drs. Ruud Slot, directeur De Zorgzaak te Hoogeveen
 • Dhr. Karel Loohuis, burgemeester Gemeente Hoogeveen
 • Dr. W.Roeloffzen, hematoloog oncoloog UMCG