Team

Dagelijkse leiding en bestuur

 • Algemeen coördinatoren: Hennie Bouwmeester (interne zaken) en Joke Dijkema (externe zaken)
 • Gastvrouwen: Hermien van Hien, Anita ten Kate, Elze Romijn, Grace Schülder en Betty de Roo.
 • Activiteitencommissie: Hennie Bouwmeester en Joke Dijkema.
 • Vaste begeleiders: Geke Doldersum, Ed de Groot, Albertje Mennink, Marijn Boerstra, Yvonne de Leeuw, Hennie Kuiper, Henk van  den Breemen, Aly Fieten, Reina Comello, Marjolanda Bos, Marga Reinders en Andrea Bergström, Andries Middelbos, Peter de Roo en Thijs Leistra..
 • Algemene ondersteuning:
 • Administratie: Klaas Spreen en Eddy de Boer
 • ICT: Eddy de Boer, Klaas Spreen en Hennie Bouwmeester
 • Tuin e.d.: Bert Kip en Eddy de Boer
 • Klussen: Jack Brunsting
 • PR: Hennie Bouwmeester en Joke Dijkema
 • Coaching vrijwilligers: Johan Massier
 • Lezingen : Marga Reijnders-Heddes


Op het beleid en de bedrijfsvoering van het THHD wordt toegezien door het volgende onbezoldigde bestuur:

 • Dhr.    Gerrit Koele (voorzitter)
 • Dhr.    Han Tuller (secretaris)
 • Dhr.    Hermann Neumann (penningmeester)
 • Mevr.  Joke Dijkema (algemeen)
 • Mevr.  Catrien van Haeften (PR, communicatie en publiciteit)


Het Comité van Aanbeveling van het THHD bestaat uit:

 • Drs. Ruud Slot, directeur De Zorgzaak te Hoogeveen
 • Dhr. Karel Loohuis, burgemeester Gemeente Hoogeveen
 • Dr. W.Roeloffzen, hematoloog oncoloog UMCG