Over het THHD

Het Toon Hermans Huis Drenthe is ontstaan naar aanleiding van een advertentie die Ruud Slot, Hoogeveense ondernemer in de zorgbranche, plaatste waarin hij geïnteresseerden opriep voor een informatiebijeenkomst. Op spontane wijze deelden de aanwezigen als ervaringsdeskundige, mantelzorger of anderszins hun persoonlijke ervaringen met kanker. Daarmee werden de behoefte en de kern geraakt om een inloophuis voor mensen die geconfronteerd zijn met kanker, te gaan vestigen in Hoogeveen. 

Op 8 oktober 2011 openden de commissaris van de Koningin, Jacques Tichelaar en Maurice Hermans, de zoon van Toon, het Toon Hermans Huis Drenthe. Toon Hermans (1916-2000) cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter, wiens echtgenote Rietje overleed aan kanker, verleende graag zijn naam en faam aan de Toon Hermans Huizen in Nederland.