Organisatie

In 2008 werd Ruud Slot, ondernemer in de zorgbranche, benaderd door socioloog Willem Geluk met de vraag of hij zich niet wilde inspannen voor de realisatie van een zogenaamd inloophuis in Drenthe. In deze provincie was er toen nog niet een dergelijke voorziening. Het idee sprak Ruud aan, hij dacht er over na en besloot een advertentie te zetten waarin hij geïnteresseerden opriep voor een informatiebijeenkomst. In het gesprek dat daarop volgde over de doelen van het huis, bleek de behoefte op een prachtige manier. Op spontane wijze deelden de aanwezige hun persoonlijke ervaringen met kanker, als ervaringsdeskundige, mantelzorger of anderszins . Feitelijk daarmee de kern rakend van de bestaansreden van een inloophuis. Deze zichtbare behoefte was de motivatie voor Ruud om zich te gaan inspannen voor een daadwerkelijke realisatie. Het pand aan De Hoofdstraat 2 werd op 8 oktober 2011 door de commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar en Maurice Hermans, de zoon van Toon.

Ruud werd voorzitter en bleef dat tot en met 2016, tevens het jaar waarin het THHD verhuisde naar het huidige onderkomen in Het Klooster aan de Brinkstraat. Het oude gerenoveerde Klooster is een bedrijfsverzamelgebouw op het gebied van gezondheid waar bewoners elkaars activiteiten versterken.

Naam Toon Hermans Huizen
Toon Hermans, wiens echtgenote Rietje overleed aan kanker, ondersteunde het initiatief en verleende graag zijn naam en faam aan de Toon Hermans Huizen in Nederland.