Organisatie

De organisatie van het THHD bestaat volledig uit vrijwilligers: we hebben geen betaalde krachten in dienst. De kracht van het THHD zijn de vrijwilligers, zij organiseren, begeleiden en verzorgen de activiteiten voor onze gasten. 

Samen met onze gasten zoeken we naar ervaringen of naar inzichten en antwoorden die een positieve wending kunnen geven aan het herstelproces van leren leven na of met kanker. Kanker en kankerbehandeling kunnen naast lichamelijke andere gevolgen hebben, zoals psychische, sociale en problemen in de relatie. In het THHD sluiten we aan bij de vragen, onzekerheden, het verdriet en de onmacht van elke individuele gast.

Ons doel is door middel van ondersteuning de kwaliteit van leven voor onze gasten te verbeteren. We geven informatie en bieden activiteiten aan die gericht zijn op beweging en ontspanning zodat gasten in een ongedwongen sfeer in contact kunnen komen met lotgenoten.

Klik hier voor de samenvatting van het Beleidsplan 2020-2023.

We hebben twee coördinatiefuncties: één interne en één gericht op externe contacten en netwerkcontacten met professionals in de zorgsector met name in de oncologie. We faciliteren hulpverleners om dichtbij (in het THHD) spreekuren te houden. Zo is er inmiddels een spreekuur van psychologen die verbonden zijn aan het psycho-oncologisch centrum Het Behouden Huys in Haren.

IPSO
Het THHD is lid van de brancheorganisatie IPSO. Deze organisatie versterkt de 75 inloophuizen, waaronder de Toon Hermans Huizen in Nederland zodat zij mensen met kanker en hun naasten psycho - sociale zorg op maat kunnen aanbieden.

KWF
KWF
onderstreept het belang van het inloophuis. Daar waar het ziekenhuis zich richt op het fysieke herstel, zorgt het inloophuis voor emotionele nazorg.