Donatie

Het Toon Hermans Huis Drenthe is voor haar financiƫle middelen voor een belangrijk deel aangewezen op de steun van particulieren. Elke gift klein of groot is welkom.

Donatieformulier

Ja, ik word donateur en machtig hierbij het Toon Hermans Huis Drenthe om tot wederopzegging een bedrag over te schrijven van hieronder genoemd rekeningnummer naar rekeningnummer
NL 07 RABO 0110 010 248 t.n.v. Toon Hermans Huis Drenthe.

*Aanvinken wat van toepassing is

THHD verwerkt uw gegevens volgens de wet bescherming persoonsgegevens.
Hartelijk dank voor uw donatie.Klik hier voor de ANBI status.