Doneer

Donatieformulier

Ja, ik word donateur en machtig hierbij Toon Hermans Huis Drenthe om tot wederopzegging van hieronder genoemd rekeningnummer (IBAN) een bedrag af te schrijven ter grootte van: Aanvinken wat van toepassing is


THHD verwerkt uw gegevens volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Als u geen prijs stelt op onze informatie, kunt u dit melden via info@toonhermanshuisdrenthe.nl.