Column

Kerst

Sinterklaas is met veel commotie gekomen en gegaan en nu gaan we weer richting Kerst.

Sinterklaas is nog te doen als je (ernstig) ziek bent, maar Kerst is beslist een dingetje...

Er is altijd al een bepaalde opgeklopte waas rondom Kerst.

We worden in de reclames overladen met gelukkige gezinnen, die er goed gezond uitzien en ook zeker een goed inkomen genieten, gezien de dis die we overvloedig uitgestald zien in de reclame.

Ook zijn al die gezinnen en families nog eens goed in staat het gezellig met elkaar te hebben... kortom, zo hoort Kerst te zijn, al het goede in het leven komt bij elkaar in deze tijd.

Maar wat... wat als je nagenoeg geen inkomen hebt en toch voor je gezin iets wil doen, wat als je ook zo verlangt naar die warme familie en het bij jou één doffe ellende is.... wat als je zelfs helemaal alleen bent en natuurlijk, wat, wat als je ernstig ziek bent of een geliefde hebt, die ernstig ziek is...hoe ga je dan je Kerst in...

De reclame wil een bepaalde boodschap afgeven, gestoeld op een achterliggende emotie. Wat is dan die achterliggende emotie van onze ganse natie met Kerst?! Zijn het nog onze calvinistische kerstopvattingen over geboorte van nieuwe hoop, zijn het onze diepe onderbewuste gevoelens van het ritme van de natuur, na het donker komt nieuw leven.?

Beide gedachtes zijn gevat op nieuw leven, licht en hoop, en dat daarmee goede dingen voor ons in het vooruitzicht kunnen liggen. En dat is misschien wel hetgeen we het hardst nodig hebben in het donker, het goede in het vooruitzicht, daar waar het zwaar is, weten dat er licht komt, dat het lichter wordt...

Ik moet ineens denken aan een citaat  'Als ik weet, dat ik morgen sterf, plant ik vandaag een boom'.

Nu is levenskunst niet zomaar een quote in een kerstcolumn.. dat is te kort door de bocht, maar het laat wel onze universele wens zien te vast te willen houden aan het licht, tegen de verdrukking in...

Hopen, dat ondanks de zwaarte er goede dingen voor je zijn weg gelegd, licht in het donker...

Ik weet niet hoe je Kerst er uit zal zien, maar ik hoop, dat al het goede waar je naar verlangt je gegund is, dat wanneer het donker is er ook warmte, hoop en licht voor je mag zijn.

Gezegende dagen gewenst.

Marjolanda