IPSO invul formulier

  Vrijwilliger verklaart kennis te hebben genomen van
 - de voorgenomen wijze waarop deze gegevens gebruikt gaan worden
 - de volledige inhoud van dit ingevulde formulier
 - de juistheid van de ingevulde gegevens
 - het privacybeleid