Nieuwsbulletin 07 (22-02-2021)
Huis in actie

Samen met KWF Kankerbestrijding en IPSO komen wij in actie voor het Toon Hermans Huis Drenthe! Ons inloophuis heeft het financieel zwaar. Corona trok een streep door veel acties om geld in te zamelen en toegezegde giften werden teruggedraaid.

Dat het Toon Hermans Huis Drenthe moet blijven bestaan, staat als een paal boven water. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Via de actiepagina https://acties.kwf.nl/fundraisers/toonhermanshuisdrenthe op het platform van het KWF is het mogelijk om direct een donatie te doen. De hele opbrengst is voor het Toon Hermans Huis Drenthe en elke bijdrage is van harte welkom.

Ons inloophuis is een onmisbare plek voor mensen die te maken hebben met kanker voor het (her)vinden van hun kracht in hun proces met kanker. Wil je ons helpen om een plek voor mensen met kanker te laten voortbestaan in Drenthe.

Dankjewel!

============================================================

=============================================================

Uit de pen van .........

(klik om verder te lezen)


=============================================================


Persbericht :


Online module ‘Op adem na borstkanker’ landelijk beschikbaar

De zelfhulpmodule ‘Op adem na borstkanker’ is vanaf nu beschikbaar in de online omgeving ‘Mijn Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) van Stichting OOK. De zelfhulpmodule is voor vrouwen in Nederland die de behandeling van borstkanker achter de rug hebben. De module is ontwikkeld in samenwerking met het Radboudumc, Borstkankervereniging Nederland en Karify. In de module kunnen vrouwen zelf aan de slag met emotioneel herstel, zonder tussenkomst van psycholoog of medisch specialist. Omdat de module onderdeel is van Mijn OOK kunnen zij altijd terugvallen op een zorgprofessional, gespecialiseerd in de oncologie, van Stichting OOK.

Leven weer oppakken

Na de behandelperiode van borstkanker ervaren veel vrouwen de herstelperiode als een leegte. De emotionele verwerking begint dan eigenlijk pas. De module ‘Op adem na borstkanker’ laat zien hoe mensen met borstkanker zelf het leven weer op kunnen pakken na de behandelingen voor borstkanker. Deze zelfhulpmodule heeft twee doelen: het verminderen van mogelijke klachten om te leven met de gevolgen van borstkanker en het helpen bij het laten toenemen van eigen krachten en mogelijkheden. Zowel vrouwen met wie het in deze herstelfase redelijk goed gaat, als degenen die nog problemen ervaren, kunnen dus baat bij de module hebben.

Het biedt hulp door middel van informatie over de gevolgen van borstkanker, testen en opdrachten. Prof. dr. Judith Prins, hoogleraar Medische psychologie van het Radboudumc: “Ik ben trots dat ons zelfhulpprogramma ‘Op adem na borstkanker’ landelijk beschikbaar is in Mijn OOK. Er is meer dan tien jaar gewerkt aan ontwikkeling en wetenschappelijke toetsing.”

Persoonlijk advies van ondersteuningsconsulent Mijn OOK

Vrouwen die tijdens het doorlopen van de module vragen hebben of een gesprek willen, kunnen online terecht bij de ondersteuningsconsulent voor advies. “Een ondersteuningsconsulent is een ervaren zorgprofessional, gespecialiseerd in de oncologie, die altijd voor je klaar staat en samen bespreekt hoe je om kunt gaan met de gevolgen van kanker op het dagelijks leven. Na aanmelding in Mijn OOK maakt de ondersteuningsconsulent graag een afspraak voor een eerste kennismaking middels (video)bellen,” vertelt Bart Diederen van Stichting OOK. “Daarna kunnen mensen volledig zelfstandig aan de slag met de module ‘Op adem na borstkanker’ of op een later moment verdere begeleiding ontvangen bij het herstel.” De online omgeving is beschikbaar voor alle mensen met kanker.

Voor meer informatie over de module en de online omgeving Mijn OOK voor ondersteuning bij kanker, zie website https://www.stichting-ook.nl/opademnaborstkanker/

Over Stichting OOK

Stichting OOK staat voor Optimale Ondersteuning bij Kanker. OOK vindt dat de kwaliteit van leven van mensen met kanker aanzienlijk vergroot kan worden door hen op het juiste moment de juiste ondersteuning op ‘niet-medische’ vraagstukken te bieden. OOK verbindt zorgverleners, specialisten, oncologische patiënten en naasten met elkaar op het gebied van niet-medische zorg en ondersteuning. Doel is optimale ondersteuning bij kanker voor iedereen met kanker in Nederland.

https://www.stichting-ook.nl/

Over Radboudumc

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk. Elke patiënt krijgt zo altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt iedere patiënt met kanker optimale, innovatieve zorg, afgestemd op zijn of haar behoeften.

https://www.radboudumc.nl/centrum-voor-oncologie

Over Borstkankervereniging Nederland

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is er voor mensen met borstkanker, erfelijke aanleg en hun naasten. Als meer dan veertig jaar. BVN werkt met een groot team van vrijwilligers, die uit eigen ervaring weten wat jij meemaakt. Zij beantwoorden je vragen, brengen je in contact met lotgenoten, geven de informatie die je nodig hebt en luisteren naar je verhaal. BVN helpt je op weg als je belangrijke keuzes moet maken en behartigt je belangen. Kijk op

https://borstkanker.nl/

Over Karify

Karify realiseert sinds 2008 toegankelijke zorg met behulp van digitale middelen. Door techniek en psychologie te combineren stimuleert het Karify eHealth platform gedragsverandering. Het Karify eHealth platform verbindt gebruikers en professionals via online interventies, veilige (online) communicatie, informatie-uitwisseling en online inzage, gecombineerd met persoonlijke begeleiding. Karify maakt sinds 2019 onderdeel uit van Avinty, een groep ontwikkelaars van software applicaties voor zorginstellingen.

https://www.karify.com/nl/