Nieuwsbulletin 05 (23-07-2020)

   

Website Het Behouden Huys

Psycho-oncologisch centrum Het Behouden Huys opent de deuren weer voor alle cliënten. Sinds 15 juni openden we onze deuren weer, maar konden de risicogroep niet ontvangen. Gezien de positieve ervaring van de afgelopen weken kunnen we het strenge beleid versoepelen.


Corona zal waarschijnlijk nog geruime tijd onderdeel zijn van onze samenleving waar we rekening mee moeten houden, maar wij zijn blij cliënten vanaf 1 juli weer op locatie te kunnen ontvangen in Haren, Heerenveen, Emmen, Delfzijl of Hoogeveen. Ook starten de groepsbehandelingen weer, in aangepaste vorm. (Beeld)bellen blijft een optie. Cliënten kiezen zelf of ze willen (beeld)bellen met hun psycholoog of op locatie komen voor een behandelsessie. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen blijven van kracht.

Voor het coronatijdperk organiseerden we ongeveer vijf keer per jaar een informatieavond over 'omgaan met kanker', hoe doe je dat? Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, lijkt alle zekerheid verdwenen. Er komt veel op iemand af. Niet alleen de eerste schrik of schok van de diagnose maar ook de daaropvolgende ingrijpende medische behandelingen. Dit kan heftige emoties oproepen. Lichamelijk verandert er veel, maar ook sociaal en emotioneel. Hoe ga je daar mee om? Het Behouden Huys biedt kankerpatiënten en hun naasten professionele behandeling voor de verwerking van kanker. De therapeuten kunnen helpen bij het orderen van de stroom van vragen, gedachten en emoties

We hebben nu voor de eerste keer een online informatieavond gepland op dinsdag 28 juli aanstaande. Deze online presentatie is bedoeld voor zowel mensen die zelf ziek zijn als hun naasten en andere geïnteresseerden. Wilt u uw patiënten die geraakt zijn door kanker hierop attenderen? U als zorgprofessional en verwijzer bent ook van harte uitgenodigd om deel te nemen. Maak vrijblijvend digitaal kennis met ons en ontdek wat we doen (psychologische zorg bij kanker), waarom we dat doen en op welke manier we dat doen.

Hoe zit het ook alweer?
Het multidisciplinaire zorgaanbod van Het Behouden Huys is aanvullend op de medische behandeling en is gericht op psychische hulp tijdens of na kanker. De behandeling is bedoeld voor kankerpatiënten, maar ook voor ex-kankerpatiënten, kinderen, naasten en nabestaanden en gericht op de verwerking van de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van de ziekte. Er is behandeling mogelijk voor iedereen, ongeacht de leeftijd, ziektefase, prognose of het stadium van het ziekteproces. Jaarlijks weten ruim 1100 mensen hun weg te vinden naar het centrum. De behandelaren van Het Behouden Huys helpen mensen op eigen kracht de regie in hun leven te (her)nemen en antwoorden te vinden op vragen waarmee ze door kanker worden geconfronteerd.

Korte wachttijden
Cliënten kunnen momenteel op korte termijn terecht voor psychologische zorg bij kanker. De wachttijd bedraagt nu maximaal 3 weken. De wachttijd tussen het intake gesprek en de start van de behandeling bedraagt standaard maximaal 3 weken. Wij doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te helpen.

Hier vindt U de actuele wachttijden.