Nieuwsbulletin 01 (07-02-2020)

 
Project 2020 :  "Creatief met TOON" 
 
Aan alle gasten van het Toon Hermanshuis,

 

Graag zouden wij jou willen uitnodigen om deel te nemen aan ons project voor 2020  “Creatief met Toon”

Heb je altijd willen schilderen, schrijven, creatief plus , speksteen snijden, open atelier of bloemschikken ?

Of ben je hier mee bezig en wil je mee doen aan dit leuke project ? Dan is dit een mooie gelegenheid !

                            Het thema : Samen verbinden

Verbinding zoeken met je “eigen” groep  of met een collega groep.

We laten zien dat wij prachtige objecten maken, die belangrijk zijn voor jou.

Ook laten we zien hoe leuk het is in het THH en wat wij doen.

                            En dan ? We gaan exposeren !

Op  : Zaterdag 6 juni bij “Kunstwark in het Park “

Op  : Donderdag 25 juni in het THHD 13.30-16 uur en van 18.30-20.30 uur.

We hopen dat je mee doet  !

Docenten,

Hennie Kuiper en Andries Middelbos  Schilderen                                                                                                                      Albertje Mennink                                     Bloemschikken                                                                                                         Henk van Breemen                                 Speksteen snijden                                                                                                       Aly Fieten                                                  Creatief plus                                                                                                                 Ed de Groot                                              Schrijven                                                                                                                          Hennie                                                      Kleuren / haken

=============================================================

 Wandelgroep
 
Iedere 2e maandag van de maand gaan we op pad met Peter of met Thijs. Wandelen ! Heerlijk buiten, onder weg tijd voor een praatje. Er wordt ondertussen wel door gewandeld. Kun je een uur wandelen ? Ga met ons mee. We sluiten af met een kopje koffie of thee. Wel graag aanmelden.

=============================================================

Gespreksgroep met AnneMarie
 
Kanker en nu ? Het zet je leven op zijn kop. Je werk , je gezin. Hoe moet je dit doen? Waar loop je tegen aan? Je kunt elkaar  helpen, steunen en leren. In een 5 tal groepsgesprekken gaan we dit bespreken.  Graag aanmelden.
 
=============================================================
 
 
Wereldkankerdag
 

Huidkanker komt steeds vaker voor, longkanker veroorzaakt meeste sterfte

De meest voorkomende kankersoorten in 2019 waren huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker. Dat blijkt uit de cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie beheerd door IKNL. In 2019 kregen ongeveer 118.000 mensen de diagnose kanker, ruim 2.000 meer dan in 2018. Deze stijging komt door bevolkingsgroei en vergrijzing, omdat mensen op oudere leeftijd een grotere kans op kanker hebben. Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort en het aantal diagnoses huidkanker is ook in 2019 weer gestegen. Longkanker veroorzaakt verreweg de meeste sterfte aan kanker.

In 2018 waren er circa 45.500 sterfgevallen door kanker volgens de doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

Longkanker meeste sterfgevallen

Aan longkanker overlijden in Nederland meer dan 10.000 mensen per jaar. Dat is bijna een kwart (23%) van alle sterfgevallen door kanker. Vanaf 1989 - het eerste jaar met een landelijk dekkende kankerregistratie - is het aantal nieuwe diagnoses longkanker jaarlijks gestegen, met name bij vrouwen. Het aantal nieuwe diagnoses longkanker lijkt nu voor het eerst te stabiliseren. In 2019 kregen ongeveer evenveel mensen de diagnose longkanker als in 2018, rond de 14.000. Als rekening wordt gehouden met bevolkingsgroei en vergrijzing is er zelfs een geringe afname van longkanker, met name bij mannen. Doordat longkanker zich meestal pas tientallen jaren na roken ontwikkelt, duurt het lang voordat de effecten van het minder gaan roken te zien zijn. Ondanks de vervijfvoudiging van het aantal vrouwen met longkanker in de afgelopen dertig jaar zijn er nog altijd meer mannen die de ziekte treft dan vrouwen (7.500 tegen 6.300).

Aantal diagnoses darmkanker daalt

Het aantal diagnoses darmkanker steeg sterk na de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014. Het aantal steeg van 13.000 in 2013 naar 16.000 in 2015. Deze piek is gerelateerd aan de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker, doordat darmkanker eerder ontdekt werd. Daarna trad weer een gestage daling op naar ongeveer 13.000 in 2019. Gecorrigeerd voor de gegroeide en ouder wordende bevolking komt de incidentie in 2019 zelfs iets lager uit dan in 2013. Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker worden veel darmpoliepen opgespoord en weggehaald die mogelijk hadden kunnen uitgroeien tot darmkanker.

Borstkanker en prostaatkanker

Het aantal vrouwen met een nieuwe diagnose invasieve borstkanker ligt al een aantal jaar rond de 15.000. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen maar komt ook voor bij mannen. Jaarlijks krijgen rond de 120 mannen de diagnose borstkanker.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Het aantal mannen met deze diagnose is de afgelopen decennia sterk gestegen, maar het jaarlijkse aantal schommelt sterk. ln 2019 werd de ziekte vastgesteld bij ruim 13.000 mannen. Sinds er bij veel mannen een PSA-test wordt gedaan, wordt prostaatkanker vaak in een vroeg stadium opgespoord. Hoewel door vroegtijdige diagnose sterfte door prostaatkanker bij sommige mannen wordt voorkomen, zijn er ook mannen die mogelijk onnodig voor prostaatkanker worden behandeld omdat ze een langzaam groeiende tumor hebben die geen of weinig klachten geeft en waar de patiënt niet aan zal overlijden.

Huidkanker stijgt

Huidkanker blijft de meest voorkomende kankersoort, met verschillende vormen die een heel verschillend ziektebeloop hebben. Het basaalcelcarcinoom, een kankersoort waaraan vrijwel niemand overlijdt omdat er bijna nooit uitzaaiingen ontstaan, komt verreweg het meeste voor. Vanaf 2017 is de registratie van deze vorm van huidkanker landelijk compleet. Vanwege de vergelijkbaarheid met eerdere jaren zijn de ongeveer 50.000 mensen met een nieuwe diagnose van basaalcelcarcinoom niet bij het totale aantal nieuwe kankerpatiënten opgeteld. Na basaalcelcarcinoom komt plaveiselcelcarcinoom het meeste voor, met name bij oudere mensen. Meestal is deze vorm van kanker goed te behandelen. Slechts bij een klein deel van de patiënten treden uitzaaiingen op. Bij het melanoom is de kans op uitzaaiingen groter dan bij plaveiselcelcarcinoom. 7.000 patiënten kregen in 2019 de diagnose melanoom. De belangrijkste risicofactor voor huidkanker is overmatige blootstelling aan uv-straling van de zon en zonnebank.

Nederlandse Kankerregistratie

De Nederlandse Kankerregistratie is een landelijke databank met betrouwbare gegevens over o.a. het voorkomen van kanker (incidentie), het aantal mensen dat leeft met en na kanker en de overleving van kanker, beheerd door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De databank wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg.

Wereldkankerdag

IKNL presenteert jaarlijks het aantal nieuwe diagnoses (incidentie) op Wereldkankerdag 4 februari. Op deze dag vragen de samenwerkende kankerorganisaties aandacht voor kanker met de slogan Kanker zet je wereld op zijn kop.’ Kijk op www.wereldkankerdag.nlvoor een overzicht van regionale oncologienetwerken, ziekenhuizen, IPSO inloophuizen, gezondheidscentra en andere organisaties die open dag houden of een andere activiteit organiseren op Wereldkankerdag.

Voor alle kankersoorten zijn de cijfers over het voorkomen (incidentie), prevalentie, overleving en sterfte vanaf 4 februari te raadplegen op www.iknl.nl/nkr-cijfers

 

=============================================================

Mindfulness cursus 
 

Het leven met kanker geeft stress. Door onderzoeken, operaties of behandelingen die je moet ondergaan of de controle bij de arts en nog vele andere dingen.

In de cursus Mindfulness maak je kennis met manieren om anders met stress om te  gaan.

Je leert je aandacht te trainen door middel van meditatieoefeningen en kleine oefeningen in het dagelijks leven. Hierdoor leer je om bewuster en veelal rustiger met moeilijke momenten van stress om te gaan.

Deze cursus bestaat uit 4 ochtenden, eenmaal in de veertien dagen en start op woensdag 5 februari van 10.00 tot 12.00 uur.

De volgende data zijn: woensdag 19 februari, 4 maart en 18 maart 2020.

Kosten: € 7,50 per keer (inclusief lesmateriaal)

=============================================================

Binnenstebuiten met Aly Fieten.
 
Aly is creatief therapeut. Nadenken in je hoofd en dat door middel van je handen naar buiten laten komen. Soms kun je je gevoel niet uiten maar wel vorm geven of anders om. Aly gaat binnenste buiten. Wat zegt je hoofd en je gevoel. Samen op pad. In een 4 tal lessen ga je wat maken.

Wel graag aanmelden.

=============================================================

Borstkanker café 
                                                                                                      

In samenwerking met Livera Hoogeveen organiseren wij in een ongedwongen sfeer, informatieve bijeenkomsten over actuele thema’s. We nodigen een gastspreker uit die ons komt vertellen over een thema. Bent u geïnteresseerd?

U bent van harte welkom!     Graag aanmelden!

De toegang is gratis.    Een vrijwillige bijdrage is fijn.  

=============================================================

Werk wijzer met kanker

 

Als je geraakt wordt door kanker, heeft dat een enorme impact op je leven. Onder andere op je werkzame leven. Dat kan zijn op moment van de diagnose of bij start van de behandelingen, waarbij de vraag zich aandient: blijf ik werken? Kan dat? Wil ik dat? Wat heb ik daarvoor nodig? Ook heb je te maken met de wet- en regelgeving rond re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter). Wat wordt van jou verwacht als werknemer, wat mag je van je werkgever verwachten?

Spreekuur Werk wijzer met kanker

De ervaring leert dat er veel vragen zijn over kanker en werk en dat het lastig is door de  bomen het bos nog te zien. Daarom is het THHD gestart met een spreekuur over dit onderwerp, getiteld: Werk wijzer met kanker. Tijdens dit spreekuur kun je met vragen terecht bij Rian van den Hende, Coach bij kanker en re-integratiecoach.

Om je vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, is het prettig als je je vraag van tevoren mailt naar: info@thhd.nl ,  o.v.v. “Werk wijzer met kanker”.

Je mail wordt dan doorgestuurd naar Rian van den Hende.      

Het spreekuur duurt van 19.30 tot 20.30 uur. De eerstvolgende spreekuren in 2020 zijn gepland op:

Woensdag  26 februari

Dinsdag      24 maart

Woensdag  22 april

Woensdag  27 mei

Woensdag  24 juni

=============================================================

 

Lezing Huidzorg                 Aanvang  19.30 uur       Graag aanmelden
 
=============================================================

 

Column                              

                                           

            (klik om verder te lezen)

 

=============================================================

Uit de pen van .........   

 

            (klik om verder te lezen)