Schenken

U kunt uw gift in vele gevallen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opvoeren. Dit geldt als uw totaal van giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), zoals het THHD, in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van uw inkomen ligt. Het fiscale voordeel is afhankelijk van uw inkomen en kan oplopen tot wel 52% van uw gift.

Schenken met belastingvoordeel

Ja, ik wil het THHD ondersteunen met een gift en ontvang graag meer informatie over de mogelijkheden

Eenmalige gift :   U kunt het THHD steunen door middel van een gift op IBAN rekeningnummer NL07RABO0110010248 t.n.v. Toon Hermans Huis Drenthe.

Periodieke gift :  Wilt u het THHD periodiek steunen met een gift? Een periodieke gift is fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige gift. Uw jaarlijkse bijdrage is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zonder dat u rekening hoeft te houden meteen minimum of een maximum van het te geven bedrag. Meer informatie van de belastingdienst vindt u hier. Over verkregen giften is het THHD geen schenkbelasting verschuldigd, dat scheelt weer!

Erfstelling :  Bij een erfstelling benoemt u een goed doel, in dit geval het THHD, in uw testament tot mede-erfgenaam en laat u het voor een door u bepaald aandeel of percentage meedelen in uw nalatenschap. Na aftrek van de kosten deelt het THHA met het door u vastgestelde aandeel mee in de opbrengst van uw naDatenschap. Over de verkrijging van het erfdeel is het THHD geen erfbelasting verschuldigd.

Legaat :  Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een bedrag aan een persoon of instelling zoals het THHD nalaat. U omschrijft zelf welk bedrag of welk goed u wenst na te laten. Het THHD kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die u via uw testament heeft toegewezen. Ook over deze verkrijging is het THHD geen erfbelasting verschuldigd.

Wilt u meer informatie over schenken en nalaten aan het THHD? Neem contact met ons op. We informeren u graag over de mogelijkheden.