Verbindingslunch

Sinds 2 jaar organiseren we 1x in het kwartaal een verbindingsluch. Hier zijn alle bekende maar ook zeker onbekende gasten welkom ! Als je nu zelf bent geraakt door kanker of als naaste. Het THH zorgt voor een gezellige lunch en de gasten zorgen voor de verbinding met elkaar. Er onstaan mooie gesprekken, er wordt veel gepraat maar ook zeker veel gelachen. 

Wel vragen we een bijdrage van €2.50. 

Graag aanmelden via info@thhd.nl of via de gastdames