Nabestaanden gespreksgroep

De eerste maanden na het verlies van en dierbare kunnen heftig en chaotisch zijn. Het is een ingrijpende verandering in je leven. Er is verdriet, onzekerheid, boosheid en onrust.

Er kan een moment komen dat je erover wilt praten, het liefst met mensen die een soortgelijk iets hebben mee gemaakt.

Een gespreksgroep kan je daarin helpen. Je kunt daar in gesprek gaan met anderen die eenzelfde ervaring hebben mee gemaakt.

Door het delen van je ervaringen kun je troost en steun ervaren.

Het Toon Hermans Huis in Hoogeveen organiseert 5 bijeenkomsten voor nabestaanden die met kanker te maken hebben gehad.

De data van de gespreksgroep zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 5 juni 2019.

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.

Kosten €2.50